Ciò ca vit, crit!

 

Zia Marì, dretta drett

ste fascev nu gir ch la b’cjclett

quann, l scappò nu p’del

e scì nderr e s fesc mel.

S scurciò nu sc’nucchj

e nu rasch sott a n’ucchj

e, s mttì alla nz’ppet

r’ngrazziann a mbà Luigj ca l’er aiutet.

Mbà Luigj poj jacchiò a Rerett

e raccontò d Marì e d la b’cjclett

che ch scanzè nu d’sgrazziet

s’er sp’zzet nu vrazz e nu pet.

Rerett lu diss a Cenzin

che Marì nu m’nut prim

ch la b’cjclett jer fatt nu macijll

p’gghiann d pont a N’dniuccj e a Cjcijll.

Tre cr’stien a l’usp’del

parev da cos da nudd, ma jer ver

gr’dev Cenzin ch s fe cred

giurann pur a Crist ch tanta fed.

Lu s’ntì Rosin e sc’ttò lu bann

e, d chiù lu n’grussò cudd dann

ca no jer chiù ch na b’cjclett

ma na schattosa motorett.

Nu frajass e, lu pais scì in cris

ch na d’sgrazzj d sta pris

l’ern janghiut d chiacchjr stort

e d’sciav’n che zia Marì jer pur mort!

Tre dì d giorn e d nott

sparlann d ci l’er tucchet la sort

mbrugghiann li fef ch li scorz

d tanta chiacchjr sozz-sozz.

D Sant Rocch l’acchiar’n alla chiazz

e la parlar’n passn’l a lu s’tazz

s’n’tarn d Marì la v’r’tè

ca no jern li buscì d’ajir e d crè.

“ Parol vacant a ci no vet …

sijnt’l, ridatill ma no cret!

San Tumes c’è t crit ca no s fit

quann ch nzign a Crist l tuccò li f’rit ? “

“ La vocch è facjl …ciò ca vol, parl

è com na varca furet … no rumen a gall

ma ciò ca ved’n l’ucchj e s riesc a tucchè

chedd è chiù giust … è la v’r’tè! “